]]>

Kursus

Agil projektledelse - Scrum Master

Lær at skabe resultater hurtigere med agile metoder og agil projektledelse.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har nogen erfaring med projektledelse, og du ønsker at udbygge din værktøjskasse med metoder til at forstå og designe agile udviklingsprojekter.

Måske vil du som deltager i eller projektleder for udviklingsprojekter arbejde med et mere agilt mindset. 

Måske ønsker du at blive bedre til at få forretningens behov prioriteret og oversat til konkrete krav til en digital løsning.

På kurset lærer du at:

  • designe og styre projekter ud fra en agil tankegang
  • bruge agile værktøjer og metoder kendt fra SCRUM i praksis
  • tilpasse den agile model til din organisation
  • omsætte behov fra brugere og forretning til kravbeskrivelser, som kan leveres i mindre delopgaver
  • eksekvere et projekt ud fra både en overordnet og løbende prioritering.
 
Overbevis din chef

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig konkrete værktøjer til at tilrettelægge og designe agile projekter. Du bliver trænet i Scrum, og du har mulighed for at blive Scrum Master i forlængelse af kurset. Gennem kurset får du et agilt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan du kan bruge de agile metoder i din organisation.

SCRUM Master-certificering

Du kan vælge at tage en Scrum Master-certificering efter de første to dage eller i forlængelse af det samlede kursus.

Du kan tage certificeringen gennem ScrumStudy. ScrumStudy er en global udbyder af Scrum og agile certificeringer og organisationen bag SBOK™, der er en guide til at levere projekter gennem Scrum. ScrumStudy udbyder certificeringer gennem et netværk af akkrediterede træningsorganisationer over hele verden.

Eksamenen er frivillig, og du tager den online. Tidspunktet booker du selv, så det passer med både arbejde og familie. Du kommer igennem en multiple choice-certificering uden hjælpemidler, som giver en godkendt certificering som Scrum Master. Prisen for Scrum Master-certificering er kr. 2.500.

Kursets form

Undervisningen på kurset 'Agil projektledelse - Scrum Master' veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, anvendelse i egen organisation og erfaringsudveksling.

Du kommer igennem først to sammenhængende kursusdage og herefter en kursusdag. Før den tredje kursusdag skal du sætte tid af til at prøve de nye metoder i praksis i din organisation.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Se alle