]]>

Kursus

Almenboligloven og udsatte boligområder

Få et overblik over juraen, som gælder for de væsentligste indsatser i udsatte boligområder, og de kommende ændringer i almenboligloven og almenlejeloven.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der enten arbejder med reglerne, som gælder for udsatte boligområder, eller generelt med almenboligloven og almenlejeloven.

Du er jurist eller konsulent i en kommune eller i en almen boligorganisation. Du kan også være advokat og rådgiver kommuner eller boligorganisationer om almenboligloven eller fører sager for lejere.

På kurset får du:

  • overblik over gældende og nye regler og praksis for udsatte boligområder
  • indsigt i de gældende reglers tilblivelse og formål
  • viden om særlige udlejningsregler, og hvilke kriterier der er (u)lovlige
  • indblik i forskellige forandringsstrategier
  • forståelse for processen med at udarbejde helhedsplaner og udviklingsplaner
  • kendskab til reglerne om opsigelse af lejere og genhusning
  • indblik i proceduren for salg og nedrivning
  • viden om finansiering af indsatser
  • en introduktion til de nye lovinitiativer, der fremsættes i oktober 2021
  • sparring og feedback på dine erfaringer. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset gør dig i stand til at anvende de relevante regler i almenboligloven og almenlejeloven, som gælder for udsatte boligområder. Du bliver klædt på til at rådgive om, hvordan en kommune eller en boligorganisation kan ændre beboersammensætningen i et udsat boligområde, omdanne et boligområde og finansiere indsatsen.  

I november 2021 blev der vedtaget en række væsentlige initiativer på almenboligområdet. Kurset giver dig også indblik i disse nye regler.

Kursets form

Undervisningen på ’Almenboligloven og udsatte boligområder’ veksler mellem faglige input fra underviserne og spørgsmål fra dig blandet med eksempler fra praksis.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle