]]>

Arrangement

Bedre styring af den offentlige sektor

Djøf Senior inviterer en forhenværende sygehusdirektør og en professor til debat om styring af den offentlige sektor.

Hvad handler arrangementet om?

Styring af den offentlige sektor har altid været et centralt tema i den samfundsvidenskabelige forskning såvel som i samfundsdebatten.

New Public Management (NPM) som styringsmodel er lagt for had af mange de senere år, mens andre ser væsentlige elementer i modellen, som bør fastholdes.

  • Er NPM fortsat levedygtig – eventuelt i en modificeret udgave?
  • Eller skal der helt nye styringsmodeller på banen?

Forhenværende hospitalsdirektør Henning Vestergaard fortæller ud fra sit tidligere arbejde for Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland om sine konkrete erfaringer med politisk styring af det regionale sygehusvæsen, når NPM og social kapital tankegangen sidder med ved bordet. 

Professor Henning Jørgensen vil ud fra sin seneste bog 'Kollektiv rationalitet - om det fælles i samfundsforståelse og -styring' fra 2022 kritisk vurdere NPM som styringsregime og pege på en vej frem efter NPM. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle