]]>

Arrangement

Besøg Sydslesvigsk Forening

Hør om mindretallets historie, opbygning og mindretalspolitiske rammebetingelser.

Hvad handler arrangementet om?

Jens A. Christensen er generalsekretær for Sydslesvigsk Forening, der er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation med 16.000 medlemmer. I alt udgør mindretallet i Sydslesvig omkring 50.000 mennesker.

Han vil fortælle os om:

  • mindretallets historie, opbygning og mindretalspolitiske rammebetingelser
  • sprog, identitet og et nationalt tilhørsforhold til Danmark set i lyset af Europa og globalisering
  • hvad det vil sige at være et autokton, nationalt mindretal.

Parkering

Se mere om parkering nederst under 'Relevante dokumenter'.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle