]]>

Arrangement

Besøg ved Region Syddanmark

Sundhedsvæsenet er i krise her og nu. Hvordan står det til i Sundhedsforvaltningen i vores region?

Hvad handler arrangementet om?

Ventelisterne er alenlange, der mangler personale, og sygehusene er overbelastet. Men hvad er så realiteten i vores region, og hvordan ser det ud lige nu?

Vi kommer ind på:

  • Hvad er de største udfordringer her og nu?
  • Hvad med psykiatrien?
  • Er der strukturændringer på vej?
  • Hvad skal der gøres ved personalemanglen, samarbejdet med kommunerne og den nye sundhedsaftale? 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle