]]>

Kursus

Boliglejeretten

Få en solid og praktisk indføring i boliglejeretten med fokus på lejeforholdet fra vugge til grav.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med boliglejeforhold. 

Måske arbejder du for et ejendomsselskab, en ejendomsadministration, en kommune eller et realkreditinstitut. 

Du er fx advokat, jurist, erhvervsmægler, administrator eller asset manager, og du er velkommen på kurset uanset din faglige baggrund.

På kurset lærer du at:

  • finde de rigtige regler for en ejendom/et lejemål
  • udarbejde boliglejeaftaler 
  • fastsætte og regulere lejen 
  • afregne forbrug
  • håndtere spørgsmål om vedligeholdelse
  • opsige og ophæve lejemålet
  • opgøre og afregne mellemværender ved fraflytning.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du en grundlæggende viden om de regler og den praksis, der er nødvendige for, at du kan arbejde med boliglejeretten. 

Du kommer hele vejen rundt i boliglejeforhold og boliglejelovgivningen. Du får også praktiske forslag til, hvordan du håndterer de mest almindelige spørgsmål og udfordringer.

Kursets form

Kurset tager udgangspunkt i lovgivningens indhold og opbygning, men inddrager også eksempler fra dom- og nævnspraksis. På den måde bliver reglerne belyst fra flere vinkler og sat ind i en daglig og praktisk kontekst. 

Vi tager udgangspunkt i de værktøjer, du bruger i arbejdet med boliglejeretten og boliglejeforhold, fx lejekontrakten, og vi opfordrer til, at du bidrager aktivt med egne erfaringer, udfordringer og spørgsmål.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøf udbyder kurset i samarbejde med Danske Advokater.

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Se alle