]]>

Kursus

Certificeret Compliance Manager

Få værktøjerne til at bestride rollen som compliancerådgiver, og bliv klædt på til at udarbejde effektive complianceprogrammer i din virksomhed.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker en grundlæggende viden om compliance som arbejdsmetode og om compliancefunktionens rolle i virksomheden. 

Du er fx jurist eller advokat, men du kan deltage uanset din faglige baggrund, hvis du i praksis arbejder med compliance i din virksomhed. 

Er du ansat i en offentlig organisation, anbefaler vi, at du tager kurset ’Compliance i det offentlige – fra koncept til praksis’. 

På uddannelsen får du:

  • en grundlæggende complianceværktøjskasse
  • kompetencerne til at opbygge et relevant og effektivt complianceprogram
  • konkrete værktøjer til at bestride rollen som rådgiver i design og udvikling af complianceprogrammer
  • overordnet indsigt i relevant lovgivning samt regulatoriske krav
  • forståelse for centrale complianceområder, fx antihvidvask, antikorruption, whistleblowerordninger og GDPR. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Uddannelsens indhold

’Certificeret Compliance Manager’ er en kompetencegivende og praksisnær uddannelse, som giver dig en pragmatisk tilgang til at arbejde med compliance. Du lærer at definere complianceprogrammer og compliancestrategier, og hvordan du planlægger og gennemfører dem. Vi fokuserer på compliance som arbejdsmetode og fylder og opdaterer complianceværktøjskassen, så du kan anvende den bredt på de områder og regelsæt, der er relevante for dit daglige arbejde.  

Uddannelsen har fokus på udvikling og implementering af complianceprogrammer, der sikrer, at din organisation lever op til relevante krav, fx antihvidvask, antikorruption, GDPR og whistleblowerordninger. Du får ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet din virksomhed.  

Du afslutter ’Certificeret Compliance Manager’ med en skriftlig opgave på maks. 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået. Eksamen er obligatorisk og en del af forløbet. 

Chief Compliance Officer Charlotte Stoltenberg fra Lund Elmer Sandager er gennemgående underviser på alle moduler. På hvert modul får du også indlæg fra en række faglige eksperter. 

 

 

 

Uddannelsens form

Charlotte Stoltenberg er den gennemgående tovholder, og du møder også en række gæsteundervisere, som giver dig forskellige indlæg, perspektiver og cases om compliance. 

Du afslutter ’Certificeret Compliance Manager’ med en skriftlig opgave på maks. 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået. Eksamen er obligatorisk og en del af forløbet. 

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet og svarer til 40 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Bemærk, at modul 2 er på to dage uden overnatning. 

’Certificeret Compliance Manager’ bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater. 

Se alle