]]>

Kursus

Civile retssager fra forberedelse til dom

Bliv klædt på til at føre civile retssager som advokat eller rettergangsfuldmægtig for din arbejdsgiver. Du lærer at håndtere et civilt retssagsforløb fra start til slut.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der er advokatfuldmægtig eller advokat og mangler praktisk retssagserfaring. Det er også til dig, der skal møde i retten som rettergangsfuldmægtig for din offentlige eller private arbejdsgiver i civile retssager.  

Kurset er også relevant for dig, der håndterer kontakten til eksterne advokater, når din arbejdsgiver er part i retssager. 

Forudgående erfaring med retssager er ikke et krav. 

På kurset får du:

  • viden til at vurdere, om det kan betale sig at føre sag 
  • redskaber til at føre retssagen fra start til slut 
  • indsigt i sagens forløb fra den skriftlige forberedelse til hovedforhandling i retten 
  • kendskab til formalitetsspørgsmål og de tvister, der kan opstå undervejs i en retssag 
  • viden om bl.a. bevisførelse, syn og skøn  
  • indsigt og træning i afhøringsteknik 
  • svar på alle dine praktiske spørgsmål om retssagsbehandling 
  • mulighed for at diskutere dine problemstillinger eller cases med ligesindede og eksperter. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset forbereder dig til at kunne føre civile retssager som advokat eller som repræsentant for din arbejdsgiver (rettergangsfuldmægtig), uanset om du arbejder i en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed.  

Du kommer hele vejen rundt i den praktiske retssags forløb, og du får redskaber til at sikre, at dine retssager bliver forberedt og ført betryggende, uanset hvilket retsområde du arbejder med i øvrigt.

 

Kursets form

Ud over en gennemgang af de helt centrale bestemmelser i retsplejeloven og de mest relevante kendelser tager undervisningen udgangspunkt i konkrete eksempler og cases. Med undervisernes lange proceserfaring som bagtæppe bliver du klædt på til at håndtere de praktiske udfordringer, du møder som advokat eller rettergangsfuldmægtig under en retssag.  

Du får mest ud af kurset, hvis du deltager aktivt og byder ind med spørgsmål og input til cases. 

Kurset svarer til 27 lektioner i henhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Se alle