]]>

Kursus

Civile retssager fra forberedelse til dom

Bliv klædt på til at føre civile retssager som advokat eller rettergangsfuldmægtig for din arbejdsgiver. Du lærer at håndtere et civilt retssagsforløb fra start til slut.

Startdato og sted

13. marts 2024
Helsingør

Varighed

4 dage
09:00-17:00

Pris

20.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der er advokatfuldmægtig eller advokat og mangler praktisk retssagserfaring. Det er også til dig, der skal møde i retten som rettergangsfuldmægtig for din offentlige eller private arbejdsgiver i civile retssager.  

Kurset er også relevant for dig, der håndterer kontakten til eksterne advokater, når din arbejdsgiver er part i retssager. 

Forudgående erfaring med retssager er ikke et krav. 

På kurset får du:

 • viden til at vurdere, om det kan betale sig at føre sag 
 • redskaber til at føre retssagen fra start til slut 
 • indsigt i sagens forløb fra den skriftlige forberedelse til hovedforhandling i retten 
 • kendskab til formalitetsspørgsmål og de tvister, der kan opstå undervejs i en retssag 
 • viden om bl.a. bevisførelse, syn og skøn  
 • indsigt og træning i afhøringsteknik 
 • svar på alle dine praktiske spørgsmål om retssagsbehandling 
 • mulighed for at diskutere dine problemstillinger eller cases med ligesindede og eksperter. 

Kursets indhold

Kurset forbereder dig til at kunne føre civile retssager som advokat eller som repræsentant for din arbejdsgiver (rettergangsfuldmægtig), uanset om du arbejder i en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed.  

Du kommer hele vejen rundt i den praktiske retssags forløb, og du får redskaber til at sikre, at dine retssager bliver forberedt og ført betryggende, uanset hvilket retsområde du arbejder med i øvrigt.

 

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med praktisk retssagsbehandling. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov.
  Læs mindre
 • Dag 1

  13. marts 2024 (inkl. overnatning)

  På den første dag kommer du i dybden med de indledende retsskridt. 

  Dagen giver dig: 

  • indsigt i retsplejelovens regler for advokater og rettergangsfuldmægtige 
  • metoder til at overveje, om det kan betale sig at føre sag 
  • viden om at udfærdige stævning og svarskrift og formulere påstande 
  • indføring i domstolenes retssagsportal, minretssag.dk.  
   
 • Dag 2

  14. marts 2024 (inkl. overnatning)

  På den anden dag dykker du yderligere ned i den skriftlige forberedelse af hovedforhandlingen. 

  Dagen giver dig: 

  • indføring i den videre skriftveksling, replik, duplik osv. 
  • viden om bevisovervejelser og tilvejebringelse af bevis, syn og skøn 
  • indsigt i formalitetsregler og de tvister, som hyppigt opstår under forberedelsen 
  • tips til det telefoniske forberedende retsmøde 
  • indblik i forligsovervejelser. 
   
 • Dag 3

  15. marts 2024, kl. 9.00 - 17.00

  På den tredje dag kommer du igennem alle væsentlige elementer i den praktiske gennemførelse af hovedforhandlingen i retten.  

  Dagen giver dig: 

  • viden om den praktiske gennemførelse af hovedforhandling, fx god tone i retssalen 
  • læring om parts- og vidneafhøringer 
  • indføring i den mundtlige procedure 
  • redskaber til at håndtere uventede situationer 
  • kendskab til reglerne om domsafsigelse og mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse fra retten 
  • indsigt i ankeovervejelser og iværksættelse af anke. 
 • Netværksdag

  20. juni 2024, kl. 12.00 - 17.00
  På netværksdagen følger vi op på dit arbejde med at gennemføre retssager i din organisation, og vi ser på succeser og udfordringer.

Hvem underviser?

Flemming Orth

Flemming Orth
Senioradvokat (H), Djøf, Juridisk Afdeling

Flemming har ca. 25 års proceserfaring fra henholdsvis anklagemyndigheden og Kammeradvokaten og fører nu rets- og voldgiftssager for Djøfs medlemmer inden for ansættelsesret og arbejdsskadeområdet.
Finn Schwarz

Finn Schwarz
Advokat, Riskin Schwarz Advokatfirma

Finn Schwarz er specialiseret i forsikrings- og erstatningsret og autoriseret bobestyrer ved skifteretten på Frederiksberg. Han har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret og fungerer ofte som voldgiftsdommer og mediator. Han er også specialiseret i ansættelsesret og har mange års erfaring som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder inden for en lang række brancher og sektorer. Finn har stor undervisningserfaring og har udgivet en lang række bøger.

Kursets form

Ud over en gennemgang af de helt centrale bestemmelser i retsplejeloven og de mest relevante kendelser tager undervisningen udgangspunkt i konkrete eksempler og cases. Med undervisernes lange proceserfaring som bagtæppe bliver du klædt på til at håndtere de praktiske udfordringer, du møder som advokat eller rettergangsfuldmægtig under en retssag.  

Du får mest ud af kurset, hvis du deltager aktivt og byder ind med spørgsmål og input til cases. 

Kurset svarer til 27 lektioner i henhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  23.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  20.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Del 1: 13. - 15. marts 2024, kl. 9.00 - 17.00 (inkl. middag og overnatning)

  Del 2: 20. juni 2024, kl. 12.00 - 17.00 

 • Kursets referencenr.
 • 38658
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  22. februar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  13. februar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle