]]>

Arrangement

Mød Connie Hedegaard - om klima og grøn omstilling

Hvordan kan vi tilskynde til bæredygtig handling, innovation og adfærd i erhvervslivet og blandt investorer?

Hvad handler arrangementet om?

"Politikerne er så bange for at skræmme befolkningen, at de ikke fortæller ærligt, hvad den grønne omstilling vil kræve af os allesammen. Men berøringsangsten indebærer en risiko", mener tidligere klimaminister Connie Hedegaard. 

I takt med, at klimaforandringerne accelererer, diskuterer vi ikke længere, om vi skal forholde os til klimaforandringer og bæredygtighed. Nu skal diskussionen handle om hvordan. For at skabe den vækst, der er nødvendig for stadig flere mennesker på planeten Jorden, skal vi ikke kun sætte målene. Vi skal også sørge for at tilskynde til bæredygtig handling, innovation og adfærd i erhvervslivet og blandt investorer. Det er en kendsgerning, at vi skal fremskynde og opskalere handlingerne betydeligt for at leve op til Paris-aftalen og SDG'erne. 

Connie Hedegaard kommer ind på: 

  • Vores organisationer og administrationer skal reformeres, så de kan manøvrere i kompleksiteten på tværs af eksisterende siloer. 
  • Hvordan integrerer man digitale værktøjer meget bedre? 
  • Hvordan udvikler vi nye og mere cirkulære forretningsmodeller? 
  • Hvordan ændrer vi vores forbrugsmønstre og adfærd? I demokratier er det afgørende at have borgerne med i omstillingen. 
  • Lige nu er mange politiske beslutningstagere på forskellige niveauer bange for at gøre nok, fordi de frygter polarisering. Men der er også risiko for en anden form for polarisering, nemlig polariseringen mellem generationer, når frustrerede unge mennesker mister troen på samfundet og systemerne. 
  • Hvordan kan man zoome mere ind på mulighederne såvel som på sidegevinsterne, fx fra renere teknologier og energisystemer, der gør os i Europa mindre afhængige af importerede fossile brændstoffer?

Arrangementet er planlagt af IDA, som inviterer Djøfs medlemmer med. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle