]]>

Arrangement

Danmark og Grønland

Paneldebat om Danmark og Grønland: Historisk udvikling og nutidens dynamikker i Rigsfællesskabet.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Grønland og Danmark har en lang fælles historie. I 2009 fik Grønland selvstyre efter 30 år med hjemmestyreordningen i Rigsfællesskabet og mange år inden da som dansk koloni. Diskussionen om fuldstændig, grønlandsk selvstændighed fylder meget i Grønland og dukker jævnligt op i de danske medier.

Paneldebatten vil tage udgangspunkt i relationen mellem Danmark og Grønland på historisk plan og i nutiden. I forlængelse heraf vil diskussionen dreje sig mod, hvem der får gavn af relationen i Rigsfællesskabet og hvad relationen er et udtryk for. Debatten vil også drage på det sikkerhedspolitiske og geopolitiske aspekt af samarbejdet mellem. Herunder hvilke skel der er mellem retorik og udenrigspolitisk praksis og hvilke underliggende dynamikker der ses.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle