]]>

Arrangement

Danske finanskriser før og nu

Vi fokuserer og konkluderer på rækken af tidligere danske finanskriser og deres fællestræk. Vil det ske igen?

Hvad handler arrangementet om?

Dansk økonomi står aktuelt i en situation, der på mange områder ligner tilstanden op til finanskrisen i 2008. Det er mindre kendt, at Danmark også tidligere har gennemgået en række finanskriser, og at der er mange ligheder mellem kriserne.

I oplægget fokuserer Finn Østrup på rækken af tidligere danske finanskriser, og der trækkes paralleller til dansk økonomis aktuelle situation. Finn Østrup har i 2021 udgivet bogen 'Danske finansielle kriser siden 2000'. Der udkommer en bog om de tidligere danske finanskriser i midten af 2023 med titlen 'Danske finanskriser fra 1311 til 2000'.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle