]]>

Arrangement

Danskernes (u)tryghed

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på danskernes (u)tryghed.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Tryghed og utryghed fylder meget i den offentlige debat og i den kriminalpolitiske diskussion. I dette oplæg tager Rune Scherg afsæt i et kriminologisk perspektiv på utryghed med henblik på at bidrage til en nuanceret forståelse af fænomenet: Hvad ved vi om utryghed som fænomen?

Hvilke byrum er mest utrygge, hvordan måler man det, og hvordan hænger utryghed sammen med adfærd og kriminalitet? Sofie Kirt Strandbygaard fortæller om de kriminalpræventive teorier, som ligger til grund for måling af utrygge byrum og viser eksempler på, hvordan byrumsudformning påvirker borgeres adfærd.

Hvad er - set fra politisk side - udfordringerne ved at sikre tryghed, og hvorfor er befolkningens tryghed så vigtigt et emne for politikerne? Det fortæller Bjørn Brandenborg om. Hvad kan politikerne gøre for at ændre på befolkningens utryghed?

Alle er velkomne til gå hjem-møderne, som Idépuljen laver i samarbejde med Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle