]]>

Kursus

Den finansielle lovgivning

Få et overblik over det finansielle regellandskab og dilemmaer for finansielle virksomheder.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med finansret, og du har brug for et overblik over regellandskabet og de seneste ændringer og tendenser.

Du kan være advokat, revisor eller ansat i fx et ankenævn, pengeinstitut, realkreditinstitut, pensionsselskab eller en investeringsforening.

Du er også meget velkommen, hvis du er fx bestyrelses- eller direktionsmedlem.

På kurset får du:

  • overblik over den finansielle regulering
  • en 360-graders opdatering på regellandskabet
  • eksempler fra praksis og drøftelser om dilemmaer
  • praktiske eksempler på, hvordan du operationaliserer og håndterer reglerne.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset ’Den finansielle lovgivning’ giver dig et godt overblik over gældende ret med væsentlige præciseringer af de nyeste ændringer og de udfordringer, det giver for finansielle virksomheder.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem regeloversigter, ændringer og tendenser og praktiske eksempler.

Oversigterne giver dig et godt overblik over feltet, og de praktiske eksempler giver dig forslag til mulige
håndteringer af de mange krav.

Du får mulighed for at drøfte praktiske dilemmaer med underviserne og de andre deltagere.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle