]]>

Arrangement

Den kriminelle gadekultur

Dansk Kriminalistforening og sociolog Hakan Kalkan sætter fokus på dagens tema om gadekulturen.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Sociolog Hakan Kalkan har gennem 9 år lavet etnografisk feltarbejde blandt unge multietniske mænd på Nørrebros gader. Han belyser, hvorfor og hvordan unge mænd begynder på at deltage i gadelivet og klarlægger, hvordan gadekulturen fungerer i forhold til status og anerkendelse samt redegør for, hvordan gadens illegale økonomi er og fungerer.

Unge mænd, som lever et gadeliv med stoffer, kriminalitet og vold, er præget af amerikanske billeder af ghettolivet og maskulinitet.

Hakan Kalkans studier giver et unikt indblik i en ellers lukket verden og hjælper os med at forstå, forklare og afhjælpe livet blandt de unge mænd på samfundets rand.

Han kommer ind på:

  • hvorfor og hvordan de unge mænd begynder på at deltage i gadelivet
  • de unge mænds problematiske skolegang
  • den socialisering, de oplever på gaden
  • forældrenes afmægtighed overfor gadelivet.

Hakan Kalkan klarlægger, hvordan gadekulturen fungerer i forhold til status og anerkendelse med særligt fokus på voldens betydning i dette miljø. Og han redegør også for, hvordan gadens illegale økonomi er og fungerer og belyser ensartede træk ved indbrud, gaderøverier, kommercielle røverier og salget af hash og kokain.

Alle er velkomne til gå hjem-møderne, Idépuljen laver i samarbejde med Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle