]]>

Arrangement

Den svære balance som neurodivergent

Få et fællesskab med andre neurodivergente i arbejdslivet.

Hvad handler arrangementet om?

Netværksmøderne er for dig, der har en neurodivergent diagnose, og som er i job.  

Du har lyst til at få et fællesskab og tale med andre, der ligesom dig møder udfordringer i arbejdslivet som neurodivergent, men også ønsker at dele de fordele og den styrke, du som neurodivergent oplever at have i den rette kontekst. Du tror på, at I sammen kan lære af hinandens erfaringer og støtte hinanden.  

Det er underordnet, om du er nydiagnosticeret eller har kendt til din diagnose i mange år.  

Til hvert møde er der et tema, som vi taler ud fra. På dette møde er teamet 'Balance', og vi arbejder med spørgsmålet: Hvordan kan du arbejde med at få en bedre balance, så arbejdslivet ikke tager al din energi? Vi deler de gode erfaringer og hjælper med at finde redskaber, der styrker balancen.

Til dig, der deltager på de fysiske møder

 • Møderne foregår i Djøfs mødelokalelokale Plenum.
 • Fra klokken 9.15 vil der blive serveret croissanter, kaffe, te og vand.
 • I lokalet sidder I ved mindre gruppeborde af 4 personer, men der vil også være øvelser, hvor vi står op. Deltagelsen i samtalerne og øvelserne er frivilligt.
 • Der er toiletter lige ved siden af lokalet.
 • Mødet faciliteres af en erfaren facilitator fra Djøf.
 • Møderne er fortrolige.

Til jer, der deltager på onlinemøderne

 • Mødet foregår via Zoom.
 • Der vil være en facilitator fra Djøf, der leder processen.
 • Samtalerne vil foregå både i plenum og i mindre grupperum. Deltagelsen i øvelserne, og samtalerne er frivilligt.   
 • Som udgangspunkt ønsker vi, at I har tændt kamera og lyd, da det giver den bedste fællesskabsfølelse, men hvis der er særlige forhold der gør, at det ikke passer dig, så er det helt ok.
 • Møderne bliver ikke optaget.
 • Møderne er fortrolige. 

Om serien af netværksmøder for neurodivergente

Vi sætter gennem en række netværksarrangementer fokus på at være i job som neurodivergent. Gennem samtaler og øvelser ønsker vi at give jer mulighed for at inspirere hinanden og give sparring på de udfordringer, I møder i forbindelse med jeres job, men også at dele de positive erfaringer, styrker og fordele, der kan være ved at være neurodivergent.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle