]]>

Kursus

Digitale krænkelser og ytringsfrihed i ansættelsesretten

Lær at tackle de juridiske forhold, der knytter sig til medarbejderes adfærd på sociale medier. Du får indblik i digitale krænkelser og grænserne for privatansattes og offentligt ansattes ytringsfrihed.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med personalespørgsmål som fx virksomhedsjurist, HR-konsulent, chef eller advokat. Måske er du ansat i en faglig organisation, en arbejdsgiverorganisation eller i en offentlig institution. 

Du har et vist forhåndskendskab til individuel ansættelsesret.
 

På kurset får du:

  • redskaber til at vurdere, hvorvidt en ytring på sociale medier er i strid med loyalitetspligten og grænserne for ytringsfriheden
  • kendskab til de situationer, hvor en medarbejder bliver udsat for krænkelser på sociale medier eller i pressen mv. i kraft af sit ansættelsesforhold
  • indsigt i GDPR’s relation til digitale krænkelser og tortgodtgørelse. 
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig et grundigt indblik i digitale krænkelsessituationer i ansættelsesforholdet, og du bliver klædt på til at vurdere rammerne for medarbejderens og arbejdsgiverens ytringsfrihed. 

Kursets form

På kurset ’Digitale krænkelser og ytringsfrihed i ansættelsen’ tager undervisningen afsæt i seneste praksis. Du løser også mindre opgaver og deltager i diskussioner undervejs. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle