]]>

Kursus

Dit personlige projektlederskab

Styrk dit projektlederskab og din ledelse af mennesker, og skab bedre samarbejde og større effekt i projekter og projektteams.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en erfaren projektleder, og du vil gerne arbejde mere dybdegående med ledelsesværktøjer og dit projektlederskab. Du vil udvide din forståelse for den ledelsesrolle, der ligger i projektlederopgaven. 

Du vil gerne fokusere på ledelsesdimensionen og selvledelse som en central kompetence for at lykkes som projektleder. Du ønsker at blive klogere på, hvordan du leder de mennesker, der skal bidrage til projektets succes.

På kurset får du:

  • redskaber til at påtage dig ledelsesopgaven i projektlederrollen
  • indsigt i, hvordan du leder opad, nedad og indad som projektleder
  • kendskab til ledelsesteorier og -tilgange i relation til projekter
  • træning i at kommunikere klart til styregruppe, projektgruppe og interessenter
  • indsigt i at skabe større effekt, motivation og ejerskab i dine projekter
  • sparring og feedback på din projektlederrolle
  • mulighed for at erfaringsudveksle med andre projektledere.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset tager afsæt i konkrete ledelsesværktøjer, som du som projektleder kan implementere direkte i dit eget projektlederskab. Du får værktøjer til at kunne lede dig selv og andre.

Samtidig bliver der på kurset plads til refleksion og fordybelse omkring din projektlederrolle, og hvilke udviklingsmuligheder der ligger i rollen.

Kurset er opbygget over tre temaer, der skal styrke din ledelsesrolle og adfærd som projektleder: 

  • Ledelse indad: dig selv som projektleder – hvordan du bliver en mere autentisk projektleder med større selvindsigt i egne styrker og udviklingsområder.
  • Ledelse opad: din ledelse af og dit samarbejde med projektejer, styregruppe og sponsor, som afsæt for succesfulde resultater og gevinster.
  • Ledelse nedad: din ledelse af dit projektteam og individerne i teamet med hyppig interaktion, motivation og energi.

Kursets form

Forskningsbaseret læring: På kurset giver underviseren korte og præcise oplæg baseret på relevant forskning med konkrete værktøjer og teorier, der understøtter læringen.

Øvelser og refleksion: Med udgangspunkt i teori og praksiseksempler arbejder du med dine egne konkrete cases, erfaringer og refleksioner igennem kurset. Formålet er, at du bliver mere reflekteret i relation til din egen rolle som projektleder. Der vil være en vekselvirkning mellem teori, individuel refleksion og afprøvning af redskaber samt drøftelser i mindre grupper og i plenum.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Se alle