]]>

Arrangement

Djøf Belgiens årsmøde 2023

Djøf Belgien inviterer dig til årsmøde i overensstemmelse med vedtægterne.

Hvad handler arrangementet om?

Djøf Belgien er et frivilligt netværk for djøfere, der arbejder, studerer eller bor i Belgien. Formålet med netværket er at skabe faglige og sociale netværk og relationer på tværs af brancher, organisationer, virksomheder og EU-boblen. 
 
Årsmødet, som er Djøf Belgiens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 

Dagsorden for årsmødet 2023 er:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremtidige arbejdsopgaver
6. Bekræftelse af bestyrelse
7. Valg af formand
8. Eventuelt
 
Eventuelle forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Djøf Belgiens formand, Thomas Nørby Dahl i hænde senest to uger før årsmødet – det vil sige onsdag den 10. maj 2023.
 

Djøf Belgiens bestyrelse 2022-2023:

Formand: 
Thomas Nørby Dahl, Head of EU Affairs, Finance Denmark
 
Næstformand: 
Jesper Jøker Krog, politisk rådgiver, Europa-Parlamentet 
 
Ordinære medlemmer:
Anne Birk Mortensen, Policy advisor, EuroCommerce
Nadia Deis, EU-seniorkonsultant, 3F's EU-kontor i Bruxelles
Kereto Gormsen, konsulent, Dansk Erhverv
Helene Tanderup, chefkonsulent, DA
Julie Sand Jørgensen, konsulent, Central Denmark EU Office
Peter Rødbro Hansen, EU-konsulent, Nord Danmarks EU-kontor 
Jakob Schroeder Christensen, politisk rådgiver, Europa-Parlamentet
 
Stagiaires-repræsentanter:
Line Bille, Europa-Parlamentet
Ida Priisholm, Dansk Erhverv
 
Hjemvendte Djøf Belgien-repræsentanter: 
Sandra Hjort, EU-konsulent, Drivkraft Danmark 
Emilie Bruun Sandbye, konsulent, RudPedersen
 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet med henblik på at planlægge det kommende års aktiviteter.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle