]]>

Arrangement

Djøfs repræsentantskabsmøde 2023

Er du medlem af Djøf, er du velkommen til at deltage i Djøfs repræsentantskabsmøde, der finder sted fredag den 28. april 2023 kl. 14.30 i DGI-Byen.

Hvad handler arrangementet om?

Djøfs repræsentantskab afholder møde en gang årligt. På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægger Djøfs formand bestyrelsens mundtlige beretning for det seneste år.

Fuldmagt

Er du forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, har du mulighed for at give fuldmagt til en anden repræsentant fra din delforening.

Linket benyttes også til afgivelse af fuldmagt til delforeningerne Djøf Privat, Djøf Advokat, Pensionistforeningen og Djøf Studerende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle