]]>

Arrangement

Dybvad-udvalgets konklusioner og fremtiden

Kom til debat med Karsten Dybvad, Offentlige Chefer i Djøf og Nordisk Administrativt Forbund.

Online

Hvad handler arrangementet om?

I forlængelse af Dybvad-udvalgets anbefalinger inviterer Djøf sammen med Nordisk Administrativt Forbund (NAF) til onlinedebat om, hvordan anbefalingerne kan omsættes til virkelighed og styrke samspillet mellem politikere, embedsværk og medier.   

Arrangementet indledes med en velkomst af Julie Grunnet Wang, som er medlem af Offentlige chefers bestyrelse og afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Formand for NAF professor Peter Bjerre Mortensen redegør for de opmærksomhedspunkter, som han sammen med professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen pegede på i deres notat om udviklingen i centraladministrationen siden årtusindskiftet til Dybvad-udvalget. Opmærksomhedspunkter som blandt andet omhandler den rette balance mellem på den ene side tværgående koordination og kontrol og på den anden side specialisering og sektorautonomi.

Formand for Dybvad-udvalget, tidligere departementschef Karsten Dybvad vil redegøre for udvalgets konklusioner og anbefalinger.

Derudover vil Rambøll Management Consultings direktør Thomas Jordan Johannesen præsentere Rambølls interviewundersøgelser blandt embedsværk, politikere og medier, som Rambøll har udearbejdet på vegne af Dybvad-udvalget. Arrangementet afsluttet med en debat mellem Karsten Dybvad og Peter Bjerre Mortensen.

Journalist Nynne Bjerre Christensen styrer debatten.

Dybvad-udvalget blev nedsat af Djøf i januar 2022 efter en række sager om samspillet mellem politikere, embedsværk og medier. Sager, som har givet anledning til fornyet debat om grænserne for embedsværkets rådgivning og bistand, koordination og centralisering samt hastigheden i politikudviklingen og beslutningsprocesserne i centraladministrationen.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle