]]>

Kursus

Embedsmandens lydighedspligt

Lær grænserne for embedsmandens lydighedspligt og betydningen for ansættelsesforholdet.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i det offentlige, fx som sagsbehandler, rådgiver, politikudvikler eller leder. Du kan også være advokat eller jurist fx indenfor det ansættelsesretlige område.

Kurset tager grundlæggende et juridisk udgangspunkt, men du kan deltage uanset din faglige baggrund, og du behøver ikke være jurist

 

På kurset får du:

  • indsigt i de juridiske rammer for, hvornår en embedsmand bør sige fra
  • viden om den nyeste praksis fra bl.a. undersøgelseskommissioner
  • kendskab til, hvilke kanaler der er til rådighed, når du vil sige fra
  • sparring og feedback på aktuelle og komplekse problemstillinger om embedsmandens lydighedspligt og ulydighedspligt
  • redskaber til at håndtere den usædvanlige situation, hvor der kan være grund til at ’sige fra’
  • indsigt i den beskyttelse du nyder mod negative ledelsesreaktioner
  • indsigt i den nyeste praksis om afskedigelsessager i lyset af ’sige-fra-dilemmaer’.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset fokuserer på, hvornår du som samvittighedsfuld embedsmand beskytter din politiske chef fx en minister ved at sige fra, når det er nødvendigt. Kurset konkretiserer, hvordan du kan bidrage til at skærme din politiske chef mod sager og scenarier, som er klart ulovlige og klart uden for faglighedens grænser.  

Udgangspunktet er, at der gælder en lydighedspligt, og at du som embedsmand bistår ministeren med at omsætte politik til virkelighed, men nogle gange er der grund til at tage kampen for fagligheden. Hvornår kommer du så langt væk fra din faglighed, at du må sige fra? Dilemmaerne står i kø, og kurset giver dig et grundigt kendskab til de juridiske rammer og ikke mindst mulighed for at diskutere de svære problemstillinger med ligesindede og juridiske eksperter. 

Vi ser også på afskedigelsessager i lyset af lydighedsdilemmaer. Afskedigelsessager udspringer ofte af samarbejdsproblemer, som har afsæt i tvistigheder om indholdet af og opfyldelse af de pligter, der påhviler embedsmanden. På kurset gennemgår vi de nyeste og mest centrale afgørelser om afskedigelsesbeskyttelsen.

Hvorfor lære om embedsmandens lydighedspligt?

Lydighedspligten er en naturlig del af rollen som embedsmand. Udgangspunktet er enkelt: Som embedsmand er opgaven at bistå ministeren. Omvendt viser mange sager fra de senere år, at virkeligheden kan være mere kompliceret end som så. 

Flere nyere sager rejser spørgsmål om embedsmænds roller og ansvar i sager, hvor det politiske og det faglige bliver blandet sammen. Det gælder fx instrukssagen om asylpar og sagen om aflivning af mink i forbindelse med Covid-19-smitte. Den moderne embedsmand skal kende grænserne og være med til at sikre en høj faglig kvalitet i myndighedsarbejdet. 

Kurset sigter mod at skabe større klarhed over de juridiske grænser og være et forum for diskussion af de til tider svære dilemmaer. Kurset giver også mulighed for at danne netværk på tværs af ansættelsesområder og fagkompetencer.

Kursets form

Kursets primære mål er at levere juridisk indhold og viden, som du kan bruge direkte i dit arbejde. Undervejs får du rig mulighed for at deltage i en faglig debat om komplekse dilemmaer.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Se alle