]]>

Arrangement

Er der brug for en ny model i det danske sundhedsvæsen?

I samarbejde med NAF sætter vi fokus på de store spørgsmål i forbindelse med Sundhedsstrukturkommissionen.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Det danske sundhedsvæsen står over for en række udfordringer fx mangel på arbejdskraft, flere plejekrævende ældre, flere kronikere og flere multisyge.

De udfordringer presser den nuværende model for det danske sundhedsvæsen og rejser spørgsmålet, om der er brug for en ny forvaltningsmodel. Det spørgsmål tages under grundig behandling i denne paneldebat, som optakt til de anbefalinger, som Sundhedsstrukturkommissionen afleverer senere på foråret.

Paneldebatten moderes af Peter Bjerre Mortensen.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Samarbejdspartnere

Nordisk Administrativt Forbund


Se alle