]]>

Arrangement

ESG i fødevarerklyngen - årsmøde

Vi sætter fokus på de nyeste tendenser i ESG.

Hvad handler arrangementet om?

Med EU's green deal, der rulles ud i disse år, vil ESG få stigende betydning. Lene Gade Hovmøller, der er landbrugsansvarlig i Nykredit, giver et oplæg om, hvordan Nykredit bruger ESG-nøgletallene til at vurdere landmændenes kreditværdighed i fødevaresektoren.

Herefter vil to erfarne ESG-konsulenter, opdatere dig på de nyeste trends inden for ESG med fokus på fødevarer. Du får også mulighed, for at høre om Djøfs ESG-netværk.

Mødet sluttes af med et virtuelt årsmøde i Djøf Branchenetværk Fødevarer og Bioressourcer.

Årsmøde

Dagsorden, jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøf-sekretariatet, att. Anni Andersen, mail: ana@djoef.dk i hænde senest 3 uger inden årsmødet. Hvis der ikke kommer yderligere forslag til behandling på årsmødet, er den foreløbige dagsorden endelig.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle