]]>

Arrangement

Fagbevægelsen om 20 år - perspektiver og muligheder

Branchenetværk Løn sætter fokus på, hvad fremtiden byder på for de faglige organisationer.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Udfordringerne er mange for de faglige organisationer. Samtidig er der i mange organisationer en lyst til at prøve nyt for at finde ud af, hvordan organisationerne fortsat kan være attraktive og relevante for medlemmer i årene, der kommer.

Som ansatte i faglige organisationer indgår vi i diskussionerne og arbejdet med at gøre ønskerne til virkelighed. Vi får indsigt i et par cases, hvor faglige organisationer har arbejdet projektbaseret med fremtiden.

Casene bruger vi som afsæt for diskussioner og idéudveksling med det formål, at vi får indsigt og inspiration fra hinanden til at fortsætte arbejdet med udviklingen af de faglige organisationer.

Signe Bjørg Lyck fortæller om 'Fremtidens fagforening', hvor Finansforbundet forsøger at tænke fagforening forfra. Projektet har afdækket 12 fremtidsindsigter, som giver et spekulativt billede af den fremtid, en ny fagforening skal tilpasse sig til. Signe Bjørg Lyck præsenterer indsigterne og arbejdet i projektet og diskuterer mulighederne for at nytænke fagforeninger.

Rune Palm fortæller om sine betragtninger på fagbevægelsens ståsted og fremtidsmuligheder på baggrund af sine erfaringer som konsulent hos flere fagforbund og a-kasser. Hvilken medlemsudvikling kigger vi ind i, hvilke udfordringer vil det bibringe, og hvilke andre store udfordringer skal fagbevægelsen håndtere i den umiddelbare fremtid? Med erfaringer fra blandt andet HK-lab giver han nogle bud på, hvordan en fagforening digitalt kan tænkes forfra.

Vi slutter med en fælles diskussion af erfaringer, synspunkter og idéer til, hvordan vi som ansatte i faglige organisationer kan understøtte en fortsat udvikling af organisationerne.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle