]]>

Arrangement

FE-sagerne - åbenhed eller lukkethed?

Djøf Advokat og Frederik Waage sætter fokus på Højesterets kendelser i FE-sagerne og disses betydning for blandt andet retssikkerheden og offentligheden i den danske retspleje.

Hvad handler arrangementet om?

I efteråret 2022 fik den erfarne topembedsmand og spionchef Lars Findsen og Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ud af det blå forevist et hemmeligt anklageskrift. De gule bjælker har fulgt med i hemmelighedskræmmeriet lige siden. Højesteret afsagde en lang række kendelser i efteråret 2023, da Anklagemyndigheden blandt andet havde vurderet, at et anklageskrift ikke kunne udleveres til Lars Findsen. Det var Højesteret ikke enige i.

I en anden kendelse fastslog Højesteret, at samarbejdet mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA måtte anses for offentligt kendt, hvilket havde betydning for vurderingen af, om dørene skulle lukkes i sagerne.

Djøf Advokat inviterer til et spændende oplæg ved Frederik Waage, professor, dr. jur. på Syddansk Universitet, som gør os klogere på, hvad kendelserne fra Højesteret i FE-sagerne betyder for retssikkerheden og offentligheden i den danske retspleje.  

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle