]]>

Kursus

Forhandling for privatansatte tillidsvalgte eller klubrepræsentanter

Få et større udbytte af de forhandlinger og aftaler du gennemfører.

Hvem henvender kurset sig til?

Privatansatte tillidsvalgte og medarbejderrepræsentanter.

På kurset får du:

  • indsigt i den interessebaserede forhandlingstilgang og metode
  • indsigt i forhandlingsteknik -og taktik
  • værktøjer til selv at håndtere forhandlingen samt spørgeteknik.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Du bliver præsenteret for forhandlingsredskaber og -metoder, der vil kunne bruges i det daglige såvel som i kollektive forhandlinger med din arbejdsgiver.

Med udgangspunkt i teorien om interessebaseret forhandling er det målet, at kurset skal bidrage til et større udbytte af de forhandlinger, du gennemfører og de aftaler, du som TR indgår.

Kurset er bygget op omkring cases og oplæg.

Se alle