]]>

Kursus

Forhandling for privatansatte tillidsvalgte eller klubrepræsentanter

Kom og bliv klædt på til interessebaseret forhandling.

Hvem henvender kurset sig til?

Nyvalgte tillidsrepræsentanter, suppleanter og medarbejderrepræsentanter

På kurset får du:

  • Forhandlingsredskaber og -metoder, der vil kunne bruges i det daglige såvel som i kollektive forhandlinger med din arbejdsgiver.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Med udgangspunkt i teorien om interessebaseret forhandling er det målet, at kurset skal bidrage til et større udbytte af de forhandlinger, du gennemfører og de aftaler, du som TR indgår.

På baggrund af kurset vil du kunne arbejde mere strategisk med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på konkrete forhandlinger og blive i stand til at reflektere over forhandlingsprocessen.

Du trænes i en metode, hvor du gør din modpart til din samarbejdspartner og derigennem forbedrer din forhandlingsperformance i det daglige.

Kurset er bygget op omkring cases og oplæg.

Se alle