]]>

Kursus

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Kend din rolle i bestyrelsen, og lær, hvordan du giver bestyrelsesarbejdet værdi.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Du ønsker klarhed over din rolle og kompetencer til at udfylde den på bedste vis.

På kurset får du:

  • en grundlæggende forståelse af, hvad der forventes af dig som bestyrelsesmedlem
  • redskaber til at håndtere transitionen fra medarbejder til bestyrelsesmedlem
  • indsigt i, hvordan du bidrager til virksomhedens strategi 
  • indsigt i, hvordan du er med til at sikre, at direktionen følger bestyrelsens anvisninger
  • viden om, hvordan du læser og forstår et årsregnskab og dets nøgletal 
  • viden om, hvordan du bruger indsigt i virksomhedens finansielle situation til at træffe beslutninger
  • indsigt i, hvordan du sikrer, at selskabsloven bliver overholdt.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset arbejder du med din transition fra medarbejder til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Du kommer hele vejen rundt om rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdets kompleksitet og de forskellige opgaver, som arbejdet i bestyrelsen kræver.

Kurset giver dig de rette kompetencer til at udfylde rollen som bestyrelsesmedlem. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem deltager du i bestyrelsens arbejde på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og får indsigt og indflydelse på beslutninger, der angår din virksomhed.

Kursets mål er, at du klædes på til at udfylde din rolle på den bedst mulige måde.

 

Kurset udbydes i samarbejde med CfL.

Kursets form

’Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem’ er et intensivt kursus, som forløber over tre dage. Undervisningen veksler mellem oplæg, cases og diskussioner, hvor omdrejningspunktet er din personlige læring til brug i dit bestyrelsesarbejde.

De to første dage er sammenhængende og med overnatning. Den sidste dag finder sted hos Center for Ledelse i København. Vi forventer, at du deltager aktivt på kursusdagene, og at du løser en hjemmeopgave mellem de to moduler.

Se alle