]]>

Arrangement

Frivillig jurist eller gældsrådgiver

Har du et par timer om ugen, hvor du vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer?

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Frivilligcenter SR-Bistand hjælper alle borgere, som står i vanskelige livssituationer. Det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter. På denne aften præsenterer Frivilligcenter SR-Bistand deres arbejde, da de søger flere frivillige, der vil være med til at afhjælpe den vanskelige situation, vores medborgere står i. Det kan typisk handle om:

 • lejeret og boligstøtte
 • sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp og fleksjob
 • klage – og ankevejledning
 • familie – og arveret
 • bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed
 • ansøgning om tilskud fra det offentlige
 • gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld
 • kontakt til kreditorer og inkassofirmaer vedrørende akkord- og afdragsordninger
 • gennemgang af forældelsesfrister, fogedretssager med videre
 • vurdering af betalingsevne
 • budgetlægning/gældsoverblik.

De frivillige rådgivere har en juridisk og/eller finansiel baggrund, og vi har både studerende og mere erfarne rådgivere i vores team. Desuden har vi også tilknyttede socialrådgivere.

Hvis du bliver frivillig hos os, forventer vi, at du kan tage 2 vagter om måneden. 

Frivilligcenteret har åbent alle hverdage mellem kl. 10.00-15.00 (fredag til kl. 14.30), og ellers i aftenrådgivningen hver onsdag og torsdag kl. 17.00-19.00.

Vi tilbyder intromøde, sparringsmøder, faglige oplæg og sociale arrangementer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle