]]>

Kursus

Grøn omstilling og digital public affairs i EU

Lær at varetage din virksomheds interesser, at skabe afsættet for en grøn omstilling med et indblik i EU’s grønne dagsorden, og at bruge digital public affairs til online lobbymøder.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i en privat virksomhed, en interesseorganisation eller lignende, og du har fx ansvar for bæredygtighed eller kommunikation,  eller du har en stor politisk tværfaglig berøringsflade i organisationen.

Du sidder i en nøgleposition og savner værktøjer til at løfte din virksomhed eller organisation til et nyt niveau, når det handler om indflydelse og påvirkning af stakeholdere i EU. Du har brug for viden om, hvordan I får adgang til funding, der kan understøtte jeres grønne omstilling.

På kurset får du:

  • opdateret viden om de store aktuelle dagsordener i EU – specifikt inden for sustainability og grøn omstilling
  • metoder til at arbejde mere systematisk og målbart med public affairs og lobbyisme i EU
  • redskaber til at vise værdien af public affairs-arbejdet i EU både internt og eksternt
  • viden om funding i relation til EU’s to store dagsordener om grøn omstilling og digitalisering
  • overblik til at kortlægge og interagere med EU-politiske stakeholdere, særligt i et digitalt public affairs-setup
  • indsigt i, hvordan bedre kommunikation og fortælling kan styrke din interessevaretagelse og indflydelse.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

EU er begyndt at arbejde mere strategisk med få store agendaer – særligt den grønne agenda dominerer i forhold til ny lovgivning, og der er åbnet op for større EU-finansiering og flere støttemuligheder. På kurset får du indblik i, hvordan din organisation kan komme i betragtning til midlerne.

Samtidig har coronakrisen rykket ved den traditionelle måde at arbejde med public affairs på i Bruxelles. Den er bl.a. blevet mere digital, og det giver nye muligheder for at udøve indflydelse direkte fra Danmark. På kurset får du indblik i, hvordan du digitalt kan nærme dig EU’s stakeholdere.

Tværfaglighed er også i dag blevet et vigtigt kriterium i den EU-politiske interessevaretagelse. Derfor skal fagligheder inden for kommunikation, bæredygtighed og politisk interessevaretagelse arbejde tæt sammen i organisationen for at nå det mål, som virksomheden eller organisationen har sat for, hvad de vil nå på EU-niveau.

Gennem en aktuel og gennemgående sustainability case lærer du trin for trin, hvordan du får indflydelse på EU’s grønne agenda, og hvordan du kan række ud efter de EU-midler, der er til rådighed for den grønne omstilling.

Du er i kyndige hænder med tre eksperter, der fra hvert sit fagfelt har erfaringer med at arbejde med eller i EU.

 

Kursets form

Med en kort introduktion til teori inden for public affairs i EU går vi til oplæg om praksis, metoder og modeller – også fra aktuelle eksterne oplægsholdere. Vi diskuterer og afprøver metoderne gennem fælles øvelser med udgangspunkt i en gennemgående EU-case. 

Ca. 3-4 uger efter kurset har du mulighed for at få en times individuel rådgivning online med en af underviserne. Tidspunktet aftaler du med den konkrete underviser.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Se alle