]]>

Arrangement

Ny lov om grooming

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på grooming.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Den 23. maj 2023 vedtog Folketinget et lovforslag, som sætter ind mod digitale krænkelser, herunder en ny bestemmelse i straffeloven om grooming.

Fremover kan en gerningsperson straffes med op til to års fængsel, hvis vedkommende opbygger en relation til en person under 18 år med det formål senere at udsætte vedkommende for et seksuelt overgreb. Bestemmelsen er blevet til på baggrund af blandt andet en rapport fra 'Arbejdsgruppen om digitale krænkelser' (2022). Der var i arbejdsgruppen uenighed om indførelsen af grooming-bestemmelsen, blandt andet fordi det vide danske strafansvar for forsøg dækker de fleste handlinger, som (nu) må anses for grooming. Der blev også under høringsfasen vedrørende lovforslaget fremsat kritik, blandt andet fordi gerningsindholdet og rækkevidden af grooming blev anset for uklar.

Dansk Kriminalistforening sætter nu fokus på den nye bestemmelse i straffelovens § 231 om grooming, og vi kommer ind på:

  • Hvad er formålet?
  • Hvor langt rækker kriminaliseringen?
  • Hvad er gerningsmomenterne?
  • Hvordan skal den anvendes i praksis, og hvilke udfordringer giver den anledning til?

Dagens oplægsholdere giver hver deres bud på de centrale spørgsmål og perspektiver, som bestemmelsen giver anledning til. Nicolaj Sivan Holst og Melissa Fernandez var desuden medlemmer af arbejdsgruppen om digitale krænkelser.

Alle er velkomne til gå hjem-møderne, som Idépuljen laver i samarbejde med Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle