]]>

Kursus

Hjemrejselov og repatriering

Lær de væsentligste regler i den helt nye hjemrejselov og den reviderede repatrieringslov, og bliv i stand til at rådgive eller sagsbehandle i de svære dilemmaer om hjemrejse og repatriering.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med udlændingesager, repatrieringssager og hjemrejsespørgsmål.

Du er fx advokat eller ansat ved domstolene eller politiet, i en organisation, NGO eller i den offentlige forvaltning som sagsbehandler eller leder.

På kurset får du:

  • et fuldt overblik over hjemrejselovens nye regler og procedurer samt de ændrede regler i repatrieringsloven
  • indsigt i de nye hjemrejse- og repatrieringsregler, herunder konsekvenserne for din rådgivning eller sagsbehandling i udlændingesager
  • viden til at kunne træffe afgørelser eller rådgive borgere i hjemrejsesager og repatrieringsspørgsmål
  • indblik i væsentlige forvaltningsretlige aspekter ved hjemrejse- og repatrieringssager. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Den nye hjemrejselov skal understøtte myndighedernes arbejde med at sikre, at udlændinge, som ikke (længere) har ret til lovligt at opholde sig i Danmark, udrejser. 

På kurset kommer du hele vejen rundt om den nye lov, og du får samtidig indblik i de omfattende ændringer af repatrieringsloven, som er gennemført parallelt med hjemrejseloven med fokus på frivillig hjemrejse og tilbagevenden.

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle