]]>

Arrangement

Hvad er en mentalerklæring?

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på, hvad en mentalerklæring er.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

En mentalerklæring er en meget grundig psykiatrisk undersøgelse af den sigtede i en straffesag.

Ofte vil erklæringen også indeholde en psykologisk undersøgelse. Formålet med mentalerklæringen er primært at belyse den sigtedes tilstand på gerningstidspunktet for at vurdere, om der er særlige psykiske forhold, som dommeren skal tage hensyn til, når sagen skal afgøres. Det kan fx dreje sig om psykose, lavt begavelsesniveau og farlighed. Mentalundersøgelsen kommer primært på tale i de meget alvorlige straffesager, og i de sager hvor man på forhånd mistænker alvorlig psykisk sygdom.

Hos Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik i København, udarbejdes ca. 500 mentalerklæringer årligt.

På dette arrangement får du mulighed for at kigge ind i selve maskinrummet med en beskrivelse af rammen og indholdet i mentalerklæringen. Det gør du med en god sammensætning af dagens 3 oplægsholdere. 

Alle er velkomne til gå hjem-møderne Idépuljen laver i samarbejde med Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Værter

Dansk Kriminalistforening


Se alle