]]>

Kursus

Hybridmøder - facilitering og samarbejde

Få redskaberne til at holde hybride møder og workshops, hvor samarbejde, involvering og effekt er i fokus.

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil gerne holde gode og engagerende hybridmøder enten som mødeleder, projektleder eller facilitator. 

Du savner konkrete værktøjer til, hvordan du forbereder, designer og faciliterer effektive hybride møder, der både involverer deltagerne, som er fysisk til stede i lokalet, og dem, der er til stede virtuelt.

På kurset får du:

  • værktøjer til at forberede og designe hybridmøder
  • indsigt i, hvordan du faciliterer og skaber en tydelig kommunikation både virtuelt og fysisk
  • forståelse for det gode tekniske setup ved online- og hybridmøder
  • indblik i virtuelle platforme, som kan understøtte din facilitering
  • introduktion til tekniske funktioner i Teams eller Zoom som fx breakout rooms
  • rolle- og ansvarsfordeling på hybridmøder 
  • forståelse for, hvordan du bruger dit kropssprog til at skabe energi og holde fokus
  • praktisk erfaring med det hybride format i et trygt læringsmiljø
  • feedback og sparring på din hybride facilitering. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig redskaberne til at facilitere hybride møder og workshops gennem praksisnær undervisning og sparring. Du får konkrete værktøjer til at forberede de gode hybride møder og indblik i, hvordan du arbejder med dit kropssprog, hvilke barrierer du kan møde, og hvordan du skal håndtere dem. Al træning i det hybride format foregår i et trygt læringsmiljø. 

Efter kurset føler du dig klar til at afvikle hybridmøder, så snart du kommer tilbage på din arbejdsplads. Du har fået inspiration til og erfaring med, hvordan du holder hybride møder, hvor samarbejde, involvering og effekt er kerneelementer.

 

Hvorfor lære at facilitere hybridmøder?

Hybridmøder er kommet for at blive og er en af de nye mødeformer, vi skal kunne mestre som mødeledere, projektledere og facilitatorer. Både ansatte og ledere efterspørger fleksibilitet på arbejdspladsen og mulighed for hjemmearbejde, og det stiller nye krav til vores kompetencer og evner til at holde hybride møder.

Som mødeleder for det hybride format skal du både kunne facilitere online og fysisk – derfor er kurset bygget op efter disse principper. Men med al mødeledelse er det vigtigt at vide, hvornår det giver mening og skaber værdi at holde mødet virtuelt, og hvornår et fysisk møde er at foretrække. 

Kursets form

De to onlinemoduler varer 3 timer, mens de praktiske hybridmoduler varer 4 timer. På kurset kommer du i praksis til at træne de færdigheder og opmærksomhedspunkter, du som mødeleder og facilitator skal mestre, når du gennemfører hybridmøder. 

Kurset vil være en blanding af et virtuelt og hybridt format. Kurset er træningsbaseret og praksisnært, du får konkrete redskaber og metoder til at facilitere hybridmøder, og du får mulighed for at afprøve det hybride setup i praksis og modtage sparring og feedback. 
Mellem modulerne forbereder du dig ved at læse, reflektere og afprøve det, du har lært på kurset, i egen praksis frem mod næste session. 

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Se alle