]]>

Kursus

Integration - krav, rettigheder og repatriering

Få indblik i integrationsprocessen fra start til slut. Du lærer de vigtigste reguleringer og tiltag inden for det nye retsområde: integrationsretten.

Startdato og sted

08. november 2023
København V

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med udlændinge- og integrationssager.

Du er fx advokat eller ansat ved domstolene eller politi og anklagemyndighed. Du kan også være ansat i en organisation, en NGO eller i den offentlige forvaltning som sagsbehandler eller leder.

På kurset får du:

 • de seneste ændringer i lovgivning og administrativ praksis i udlændingesager
 • forståelse for ansvars- og opgavefordelingen mellem offentlige og private aktører
 • kendskab til kompetenceforholdene og kerneelementerne i sagsprocessen, både vedrørende permanent ophold og repatriering
 • indsigt i reglernes fokus på selvforsørgelse, beskæftigelse og mulig frivillig tilbagevenden til hjemlandet.

Kursets indhold

Integrationsloven trådte i kraft i 1998, men især i de seneste år er der sket mange ændringer på integrationsområdet, og en række nye tiltag er kommet til. Retsområdet er kompliceret, meget teknisk reguleret, og det har stærke forbindelser til andre sagsområder, ikke mindst reguleringen af udlændinges ophold, beskæftigelse og forsørgelse.

På kurset får du en praktisk anvendelig forståelse for, hvorfor målet med integration har ændret sig, siden integrationsloven blev gennemført, og du bliver styrket i dine opgaver på udlændingeområdet.

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med udlændingesager. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  8. november 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursusdagen kommer du igennem de vigtigste reguleringer og tiltag inden for integrationsretten.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • definitionen af integration og den juridiske regulering af integrationsområdet
  • de aktører, der indgår i integrationsprocessen, og hvad deres kompetencer er
  • balancen i lovgivningen og sammenhængen mellem udlændingelov, integrationslov, repatrieringslov og hjemrejselov
  • integrationsopgaven i forhold til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere
  • de hensyn, der skal fremmes i sagsprocessen
  • håndtering af danskuddannelse og boligplacering
  • arbejds- og ansvarsfordelingen mellem stat og kommune, offentlige myndigheder og private aktører (virksomheder, foreninger, frivillige)
  • balancen mellem integration og mulig tilbagevenden til hjemlandet
  • klagereglerne.

Hvem underviser?

Claes Nilas

Claes Nilas
Direktør, Hjemrejsestyrelsen

Claes har været direktør i Hjemrejsestyrelsen siden oprettelsen i efteråret 2020, og han har dermed et helt unikt indblik i sagsområdet vedrørende hjemrejse og repatriering. Claes har ligeledes stor erfaring med udlændingeområdet generelt som tidligere direktør i Udlændingestyrelsen og vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Claes har desuden været departementschef i tre forskellige ministerier. Claes er forfatter til en lang række bøger, senest ’Integrationsret’ sammen med Silvia Adamo. Claes har en årelang erfaring som ekstern lektor på KU, bl.a. i udlændingeret og straffeproces og senest også integrationsret.
Silvia Adamo

Silvia Adamo
Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Silvia er forskningsleder for et treårigt projekt om udlændinges integration finansieret af Carlsbergfondet. Hun er tilknyttet University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law, Center for Immigration Law and Policy. Silvia har tidligere været tilknyttet UC Berkeley School of Law og Queen’s University i Kingston, Canada. Hun underviser i faget integrationsret på den juridiske kandidatuddannelse og er fagleder i faget udlændingeret.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, cases og diskussioner.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  5.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 8. november 2023, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 37676
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. oktober 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  8. oktober 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle