]]>

Kursus

Integration - krav, rettigheder og repatriering

Få indblik i integrationsprocessen fra start til slut. Du lærer de vigtigste reguleringer og tiltag inden for det nye retsområde: integrationsretten.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med udlændinge- og integrationssager.

Du er fx advokat eller ansat ved domstolene eller politi og anklagemyndighed. Du kan også være ansat i en organisation, en NGO eller i den offentlige forvaltning som sagsbehandler eller leder.

På kurset får du:

  • de seneste ændringer i lovgivning og administrativ praksis i udlændingesager
  • forståelse for ansvars- og opgavefordelingen mellem offentlige og private aktører
  • kendskab til kompetenceforholdene og kerneelementerne i sagsprocessen, både vedrørende permanent ophold og repatriering
  • indsigt i reglernes fokus på selvforsørgelse, beskæftigelse og mulig frivillig tilbagevenden til hjemlandet.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Integrationsloven trådte i kraft i 1998, men især i de seneste år er der sket mange ændringer på integrationsområdet, og en række nye tiltag er kommet til. Retsområdet er kompliceret, meget teknisk reguleret, og det har stærke forbindelser til andre sagsområder, ikke mindst reguleringen af udlændinges ophold, beskæftigelse og forsørgelse.

På kurset får du en praktisk anvendelig forståelse for, hvorfor målet med integration har ændret sig, siden integrationsloven blev gennemført, og du bliver styrket i dine opgaver på udlændingeområdet.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, cases og diskussioner.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Se alle