]]>

Arrangement

Karriere i Skatteankestyrelsen

Kom til et spændende arrangement og få indsigt i arbejdet ved en offentlig styrelse, Skatteankestyrelsen.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Er du som studerende interesseret i at høre om hverdagen som ansat i en styrelse med 400 sagsbehandlende kolleger? Så skal du deltage i dette arrangement, hvor du kan høre om hverdagen i Skatteankestyrelsen, hvor alle klagesager over skatte- og vurderingsafgørelser behandles.

Du vil høre en cand.pol.adm fortælle om, hvordan uddannelsen har givet et godt og anderledes grundlag for juridisk sagsbehandling. Du vil ligeledes høre fra en advokat med møderet for Højesteret fortælle om valget af, og arbejdet i, Skatteankestyrelsen. Oplæggene og en HR-partner vil give dig viden om de spændende jobmuligheder i Skatteankestyrelsen.

Der vil til arrangementet blive serveret tapas fra Penny Lane.

Vi glæder os til at se dig.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle