]]>

Kursus

Kodex VII i praksis - når det spidser til

Vær med, når vi diskuterer Kodex VII i praksis og dykker ned i, hvordan du som embedsmand kan navigere i dilemmaer, hvor fagligheden er under pres, og tempoet er højt.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i det offentlige, fx som sagsbehandler, rådgiver, politikudvikler eller leder.

Du kan også være advokat, juridisk rådgiver eller HR-jurist, fx inden for det ansættelsesretlige område.

Kurset tager grundlæggende et juridisk udgangspunkt, men du kan deltage uanset din faglige baggrund.

På kurset får du:

 • viden om embedsmandsjuraen her og nu
 • indblik i den nyeste praksis fra undersøgelseskommissioner (Instrukskommissionen, Minkommissionen)
 • viden om rækkevidden og grænserne for embedsmandens ansvar
 • indsigt i, hvornår og hvordan man kan sige fra
 • diskussioner af dilemmaer om efterlevelse af Kodex VII 
 • indsigt i at håndtere faglighed under pres 
 • input til at balancere rådgivnings- og lydighedsforpligtelse
 • inspiration til lokal forankring og tilpasning af Kodex VII på egen arbejdsplads. 
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På baggrund af de seneste sager og Dybvadudvalgets velunderbyggede og generelle rapport fra marts 2023 får du input til, hvordan embedsmanden kan navigere i dilemmaer, hvor fagligheden er under pres. 

På kurset får du viden og inspiration, som du kan anvende i din egen personlige praksis eller i din organisations forretningsgange, processer eller praktikker. Du arbejder med at skabe større klarhed over de juridiske grænser, og du får med kurset en faglig depeche at tage med videre til diskussioner på din egen arbejdsplads. 

Undervejs bruger vi tid på at diskutere de dilemmaer, som efterlevelsen af Kodex VII kan give. Det gør vi, fordi: 

 • Kodeks VII gælder på alle niveauer og er en del af den gode embedsmands ’dna’ 
 • den gode embedsmand har en vigtig opgave i at undgå ’møgsager’ og forebygge problemer
 • Kodeks VII ikke er en juridisk facitliste, vi kan slå op i og finde færdige svar, men retningslinjer, som kan diskuteres og uddybes med inddragelse af erfaringer og indsigt.  

Kurset giver dig også en status for embedsmandsansvaret i forhold til lydighedspligten og forpligtelsen til at sige fra. Undervejs bliver din og de andre deltageres viden og erfaring inddraget.  

 

Kursets form

Kursets primære mål er at levere indhold og viden, som du kan bruge direkte i dit arbejde. Undervejs får du rig mulighed for at deltage i en faglig debat om komplekse dilemmaer.

Kurset svarer til syv lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Se alle