]]>

Kursus

Lov- og regelpakken

Lær, hvordan du i praksis udarbejder retsforskrifter. I løbet af fire kursusdage kommer du igennem principper og processer for love og bekendtgørelser, og hvordan du sikrer, at de er digitaliseringsklare fra starten.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i et departement eller en styrelse, og du arbejder med lovforslag eller ændringsforslag og samarbejder med Folketinget om at gennemføre lovforslag.

På kurset får du:

  • et godt kendskab til principperne for at udarbejde love og bekendtgørelser
  • indblik i de detailspørgsmål, du skal være opmærksom på, når du udarbejder retsforskrifter, særligt lovforslag og ændringsforslag
  • viden og metoder til at understøtte digitaliseringsklar lovgivning aktivt i din egen organisation.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

’Lov- og regelpakken’ består af to kurser på i alt fire kursusdage. Kursuspakken giver dig et enestående indblik i de enkelte stadier i lovgivningsprocessen: fra initiativet til lovforslaget, udarbejdelse, fremsættelse og behandling i Folketinget til den endelige vedtagelse og kundgørelse.

På den sidste kursusdag arbejder du med, hvordan og hvor i lovgivningsprocessen du skal indtænke regelforenklingspotentialer og metoder til at sikre, at I følger principperne om digitaliseringsklar lovgivning.

De to kurser i lov- og regelpakken giver dig tilsammen et dybt og unikt indblik i teknikken i og metoderne til at udarbejde gode retsforskrifter:

Du kan også tilmelde dig kurserne et ad gangen.

Kursets form

Undervisningen er en blanding af teori, praktiske råd, konkrete øvelser i lovteknik og cases.

Du modtager tre bøger som en del af kursusmaterialet:

’Lov- og regelpakken’ svarer til 32 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Undervejs på kurserne forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, når som helst du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende, allerede før kurserne starter.

Se alle