]]>

Kursus

Lov- og regelpakken

Lær, hvordan du i praksis udarbejder retsforskrifter. I løbet af fire kursusdage kommer du igennem principper og processer for love og bekendtgørelser, og hvordan du sikrer, at de er digitaliseringsklare fra starten.

Startdatoer

27/02-24
København S
14/05-24
København V

Varighed

4 dage
09:00-16:00

Pris

19.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i et departement eller en styrelse, og du arbejder med lovforslag eller ændringsforslag og samarbejder med Folketinget om at gennemføre lovforslag.

På kurset får du:

 • et godt kendskab til principperne for at udarbejde love og bekendtgørelser
 • indblik i de detailspørgsmål, du skal være opmærksom på, når du udarbejder retsforskrifter, særligt lovforslag og ændringsforslag
 • viden og metoder til at understøtte digitaliseringsklar lovgivning aktivt i din egen organisation.

Kursets indhold

’Lov- og regelpakken’ består af to kurser på i alt fire kursusdage. Kursuspakken giver dig et enestående indblik i de enkelte stadier i lovgivningsprocessen: fra initiativet til lovforslaget, udarbejdelse, fremsættelse og behandling i Folketinget til den endelige vedtagelse og kundgørelse.

På den sidste kursusdag arbejder du med, hvordan og hvor i lovgivningsprocessen du skal indtænke regelforenklingspotentialer og metoder til at sikre, at I følger principperne om digitaliseringsklar lovgivning.

De to kurser i lov- og regelpakken giver dig tilsammen et dybt og unikt indblik i teknikken i og metoderne til at udarbejde gode retsforskrifter:

Du kan også tilmelde dig kurserne et ad gangen.

Vælg startdato

 • Dag 1-3

  Lovteknik

  27. - 29. februar 2024, kl. 9.00 - 17.00

  På det første kursus kommer du igennem kravene til sproget i retsforskrifter, principperne for udfærdigelse af bestemmelser om straf og ikrafttræden. Du får gode råd og vejledning om forholdet til anden lovgivning og til grundloven. Vi gennemgår også forholdet til EU-retten.  

  Kurset giver dig fx indblik i:

  • lovgivningsmagtens grænser 
  • ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
  • statsretlige problemstillinger i det praktiske lovgivningsarbejde
  • loves systematik og lovgivningsproceduren
  • udarbejdelse af ændringslove
  • lovgivning i tilknytning til EU-retsakter
  • straffebestemmelser 
  • håndhævelses- og fuldbyrdelsesregler
  • udarbejdelse af administrative forskrifter og lovbekendtgørelser.

  Rækkefølgen af temaerne på de tre kursusdage kan afvige fra kursus til kursus.

   
  Læs mindre
 • Dag 4

  18. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På det andet kursus får du indblik i de praktiske erfaringer med at udvikle digitaliseringsklare love og bekendtgørelser. Erfaringerne bliver præsenteret i konkrete cases.

  Dagen giver dig:

  • overblik over og indsigt i regler og vejledninger for digitaliseringsklar lovgivning
  • metoder til at afdække regelforenklingspotentialer på et retsområde 
  • træning i at sikre, at enhver gennemgang af eksisterende lovgivning og ny lovgivning tager højde for principperne om digitaliseringsklar lovgivning
  • viden om andre myndigheders tilgang til digitaliseringsklar lovgivning
  • mulighed for sparring om forholdene i egen organisation.
   

Hvem underviser?

Nina Holst-Christensen

Nina Holst-Christensen
Kommitteret, Justitsministeriet og ekstern lektor, Københavns Universitet

Nina er Justitsministeriets ekspert i EU- og menneskeret. Hun har meget stor erfaring fra centraladministrationen og hun har undervist som ekstern lektor i EU-ret i en lang årrække på Københavns Universitet. Nina er redaktør for EU-Karnov og har derudover skrevet en lang række artikler og bøger om EU-retlige og menneskeretlige emner. Nina er tillige adjungeret professor ved Aarhus Universitet. 
Mads Møller Langtved

Mads Møller Langtved
Kontorchef, Justitsministeriet

Claus Ulrich Schousboe

Claus Ulrich Schousboe
Chefjurist, Erhvervsstyrelsen

Siden 2012 har Claus været chefjurist i Erhvervsstyrelsen, og han har bl.a. erfaring med de mange forskellige bestræbelser på digitalisering og digital understøttelse af lovgivningen og lovgivningsprocessen. Claus har udarbejdet og rådgivet om lovgivning og regler siden 2003. Han har indgående erfaring med de mange praktiske og juridiske problemstillinger, der kan opstå, når man udarbejder bestemmelser og skal få dem til at ”leve i virkeligheden”, og når man senere skal fortolke på bestemmelserne.
Mathilde Ibsen

Mathilde Ibsen
Kontorchef, Erhvervsstyrelsen

Mathilde er ekspert i kombinationen af policy og it-udvikling. Mathilde er ansvarlig for Virk.dk, som er virksomhedernes indgang til ca. 1.500 selvbetjeningsløsninger fra offentlige myndigheder. Hun er bl.a. ansvarlig for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. Endvidere driver Marthilde styrelsens sekretariat, der leverer policy-bistand, når IT-løsninger skal omsættes til gode beslutningsoplæg.
Kristoffer Nilaus Olsen

Kristoffer Nilaus Olsen
Chefkonsulent, Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning, Digitaliseringsstyrelsen

Kristoffer har siden 2018 været primær drivkraft på etableringen af sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen. Kristoffer har rådgivet EU-Kommissionen og en række udenlandske myndigheder om udformningen af mekanismer til at sikre, at deres lovgivning bliver digitaliseringsklar. Kristoffer er uddannet inden for økonomi og informatik og har, før han kom til Digitaliseringsstyrelsen, arbejdet i en årrække som managementkonsulent med speciale i offentlig digitalisering.

Louise Ostenfeld Brynald

Louise Ostenfeld Brynald
Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Louise har 12 års erfaring inden for policyudvikling og lovarbejde i Erhvervsstyrelsen. Som chefkonsulent i Erhvervsstyrelsens juridiske stabsfunktion underviser og rådgiver Louise bl.a. styrelsens lovskrivere i at sikre, at styrelsens lovgivning bliver digitaliseringsklar.

Kursets form

Undervisningen er en blanding af teori, praktiske råd, konkrete øvelser i lovteknik og cases.

Du modtager tre bøger som en del af kursusmaterialet:

’Lov- og regelpakken’ svarer til 32 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Undervejs på kurserne forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, når som helst du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende, allerede før kurserne starter.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  22.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.000 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 27. - 29. februar 2024, kl. 9.00 - 17.00 alle dage

  18. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 38801
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. januar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  27. januar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle