]]>

Arrangement

Lundsgård Gods - udfordringerne i godsdrift

Lundsgård Gods ejer fortæller om udfordringerne i moderne godsdrift på et gods med en lang historie bag sig.

Gå hjem-møde

Hvad handler arrangementet om?

Lundsgård Gods ved Kerteminde er et moderne gods, der i dag arbejder med bæredygtig skovdrift og økologisk landbrug og fastholdelse af godsets betydning med en kulturel historie og som et moderne kulturelt mødested.

Vi skal høre godsets ejer Rudolf Juul fortælle om drift og bæredygtighed for godset med en lang historie bag sig. Blandt andet om hvordan man sikrer fastholdelse af godsets historie som rammen om forfatteren Agnes Henningsens opvækst i 1800 tallet. I dag er en digterrute om Agnes Henningsen anlagt i Lundsgaardsskoven.

Arrangementet byder på et let traktement og afsluttes (frivilligt) med en koncert med Lars Janssons Trio i godsets koncertsal.

Bemærk, at der er egenbetaling på 165,- kr. for deltagelse til koncerten med Lars Janssons Trio. Betaling sker på stedet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle