]]>

Arrangement

Netværket Djøf Belgiens årsmøde 2024

Djøf Belgien inviterer dig til årsmøde i overensstemmelse med vedtægterne.

Hvad handler arrangementet om?

Djøf Belgien er et frivilligt netværk for djøfere, der arbejder, studerer eller bor i Belgien. Formålet med netværket er at skabe faglige og sociale netværk og relationer på tværs af brancher, organisationer, virksomheder og EU-boblen.
 
Du bliver automatisk medlem af Djøf Belgien, når du har meddelt os, at du er bosiddende i Belgien og ønsker at være medlem. 
 
Årsmødet, som er netværket Djøf Belgiens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Dagsorden for årsmødet 2024 er:

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremtidige arbejdsopgaver
6. Bekræftelse af bestyrelse
7. Valg af formand
8. Eventuelt
 
Eventuelle forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest to uger før årsmødet. Forslag kan sendes til: djoefbelgien@djoef.dk. 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet med henblik på at planlægge det kommende års arrangementer.

Netværket Djøf Belgiens bestyrelse 2023-2024:

• Thomas Nørby Dahl, Head of EU Affairs Banking, Finance Denmark (formand for Djøf Belgien)
• Nadia Deis, EU Seniorkonsultant, 3F's EU-kontor i Bruxelles (1. næstformand for Djøf Belgien)
• Kereto Gormsen, seniorkonsulent, Dansk Erhverv (2. næstformand for Djøf Belgien)
• Jesper Jøker Krog, politisk rådgiver, Europa-Parlamentet
• Helene Tanderup, chefkonsulent, DA Bruxelles 
• Anne Birk Mortensen, policy advisor, EuroCommerce
• Jakob Schroeder Christensen, politisk rådgiver/APA Europa-Parlamentet
• Marianne Rosborg, Head of Environmental Affairs, Rockwool
• Emma Meyer, EU-konsulent Central Denmark
• Signe Sarka Brunstedt, FH’s EU-kontor i Bruxelles
• Silja Bene, Policy Assistent, Finans Danmarks Bruxelles kontor
• Anders Hasselkvist, Aalborg Universitets Bruxelles-kontor
• Matias Pedersen, KL Bruxelles

Hjemvendte Djøf Belgien-bestyrelsesmedlemmer 2023-2024:

• Sandra Hjort, EU-konsulent, Drivkraft Danmark
• Emilie Bruun Sandbye, konsulent, Rud Pedersen

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle