]]>

Arrangement

Nye grønne regnemetoder i klimapolitik

Hør, hvordan forskere har udviklet et grønt nationalregnskab, der sætter nye standarder for dansk miljø- og klimapolitik.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Efter mange års arbejde er forskere fra Københavns Universitet nu klar med to regnemodeller, "Det grønne BNP" og "Grøn-REFORM", der kan beregne miljø- og klimaeffekter af samfundets økonomiske aktiviteter. Formålet med de nye grønne regnemetoder er at give vandløbene, atmosfæren og de mange truede dyrearter en stemme i dansk økonomi.

Jens Sand Kirk fortæller om baggrund, formål og historien om udviklingen af de nye regnemetoder, hvad de kan og ikke kan, og hvilken betydning de kan forventes at få for dansk miljø- og klimapolitik. Hvordan kan der skabes nye standarder for klimapolitiske analyser i centraladministrationen og i fx Klimarådet?

Jens Sand Kirk er projektchef ved DREAM-gruppen, der i dag har ansvaret for udvikling af Grøn-REFORM. DREAM-gruppen leverer uafhængige og fagligt velfunderede nationaløkonomiske analyser af den danske økonomi. DREAM står for Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling.

Arrangementet er blevet til i samarbejde med Idépuljen. Har du også en idé til et arrangement, kan du se her, hvordan du kan gøre.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle