]]>

Arrangement

Ret og pligt i den postmoderne verden

Vi lever i en retsstat og forventer, at retten er lige for alle. Kan vi stadig være sikre på det, efter offentlige sager med blandt andet magtmisbrug.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Samfundet bygger ikke længere på en ideologi om den store fortælling, som binder os sammen. Det er ikke længere givet, hvad der er rigtigt og forkert - hvad der er ret og pligt.

Offentlige sager om fx magtmisbrug og ulovlige ordrer anfægter vores følelse af at være beskyttet i et retssamfund er sat under pres. At ret ikke længere blot er noget formelt som giver forudsigelighed, lighed og legitimitet, betyder at vi er nødt til at se på retten som et fænomen, som handler om refleksion, dannelse, æstetik, moral, etik og retfærdighed.

På den lidt større filosofiske klinge har vi at gøre med mødet mellem to retninger inden for retsfilosofi: analytisk retsfilosofi og en kontinental-europæisk retsfilosofi.

Den analytiske retsfilosofi/retslære ser læren om retten som et værdineutralt system, hvor retten er objektiv og videnskaben lukket.

Den kontinental-europæiske retsfilosofi er baseret på en tilgang til retten som en mere subjektiv størrelse, som åbner sig mod andre videnskabelige discipliner og en antagelse om, at samfundet i dag er mere komplekst. Vi kan ikke længere sige at retten hviler i en selvbegrundende forståelse af sig selv, der bygger på oplysningstidens projekt om fornuft. Vi må orientere os bredere og mere kritisk.

Denne workshop har som mål at:

  • belyse dilemmaerne mellem den analytiske og kontinentalt-europæiske retsfilosofi
  • debattere hvordan vi kan skabe en ret, og dermed et samfund som bygger på dannelse, æstetik, moral, etik og retfærdighed i en hyper kompleks verden
  • nuancere, hvad det vil sige at være borger i dagens samfund.

Gorm Scherfig og Jesper Ryberg lægge ud med oplæg, som både belyser forskellene mellem de to filosofiske tilgange og det etiske grundlag for strafferetten: Hvad er det mere præcist, der forskes i? Hvad er formålet med denne forskning? Og hvilken kobling er der imellem den straffeetiske forskning og de kriminalpolitiske beslutninger, der træffes fra politisk hold?

Målet med workshoppen er

  • at undersøge, om der er basis for at fortsætte undersøgelsen af de to retninger i retsfilosofien
  • at give os overblikket, så vi kan udvælge en række temaer til kommende workshops, det kan fx være dannelse, æstetik, etik/moral/dømmekraft og retfærdighed eller det politiske perspektiv.

Vi kommer til at arbejde som i en god, gammeldags studiekreds. Så kom og vær med til at debattere – og udvikle næste workshop.

Arrangementet er blevet til i samarbejde med Idépuljen. Har du også en idé til et arrangement, kan du se her, hvordan du kan gøre. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle