]]>

Kursus

Statistik med Excel

Få en introduktion til at arbejde statistisk med dataanalyser i Excel, og nå bedre konklusioner.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er økonomisk eller administrativ medarbejder, og du arbejder dagligt med Excel til fx diagrammer og tabeller. 

Du har brug for en introduktion til eller en genopfriskning af grundlæggende statistiske metoder.  

Du mangler konkrete statistiske værktøjer til at analysere og vurdere data i Excel.

På kurset lærer du at:

  • beskrive data
  • forstå statistisk usikkerhed 
  • analysere spørgeskemadata
  • lave stikprøveundersøgelser og vælge stikprøvestørrelser
  • drage konklusioner i statistiske tests
  • se statistiske sammenhænge mellem variable
  • sammenligne to eller flere grupper af data.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Statistik med Excel’ lærer du, hvordan du kobler Excel-regnearkets funktioner til statistiske beregninger. 

Kurset giver dig et koncentreret overblik over de grundlæggende statistiske begreber. Du bliver i stand til at anvende de mest almindelige statistiske værktøjer, og du styrker din evne til at drage konklusioner på basis af data. 

Du lærer at bruge dataanalysemenuen i Excel, og du får værktøjer til at planlægge, gennemføre og vurdere en spørgeskemaundersøgelse.

Hvorfor lære statistik?

På kurset lærer du de grundlæggende statistiske begreber. Det er klassisk viden, som du kan bruge i mange forskellige sammenhænge. Du får også et godt fundament for at arbejde med statistik fremover med Excel og med andet statistisk software som fx SPSS. 

Du kan bruge alt muligt forskelligt gratis software til at tilrettelægge en spørgeskemaundersøgelse. Men vil du have brugbare data ud af din undersøgelse, kræver det indsigt i planlægningen og dataanalysen. Netop det bliver du trænet i på kurset.

Kursets form

Kurset ’Statistik med Excel’ er opbygget som en kombination af teori/undervisning og praktisk træning med cases.

Undervisningen gennemgår store dele af bogen ’Statistik for ikke-statistikere’ (Samfundslitteratur 2017).

Se alle