]]>

Arrangement

Strafforfølgning af krigsforbrydelser i Ukraine

Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret sætter fokus på mulighederne for at strafforfølge krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

I de tidlige morgentimer den 24. februar 2022 indledte Rusland en omfattende offensiv mod Ukraine. Der har siden været vedholdende meldinger om vilkårlig beskydning af byer, tvungne deportationer, brug af forbudt ammunition, angreb på civile, der flygter via etablerede humanitære korridorer, henrettelser og seksuel vold - alle grusomheder, der ifølge Europa-Parlamentet udgør krænkelser af den humanitære folkeret.

Kom med, når Dansk Kriminalistforenings datterselskab, Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret, sætter fokus på mulighederne for at retsforfølge krigsforbrydelser og eventuelt andre internationale forbrydelser begået i Ukraine under Ruslands invasion, herunder retsforfølge de ansvarlige for invasionen.

I oplæggene indgår både nationale- (danske) og internationale (ved ICC) retshåndhævelsesmuligheder samt evt. retsforfølgning ved lokale ukrainske eller russiske domstole. Såvel udfordringer med retsgrundlag, som udfordringer af mere praktisk karakter vil blive drøftet.

Arrangementet består af tre oplæg af ca. 20 minutters varighed efterfulgt af pause og plenumdiskussion.

Husk tilmelding er nødvendig, men alle er velkomne.

Gå hjem-møderne er et samarbejde imellem Idépuljen og Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle