]]>

Kursus

Strategisk forhandling for advokater

Bliv bedre til at forhandle med din modpart, klient eller kollega.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker at blive en mere effektiv, strategisk og reflekteret forhandler.

Du er advokat eller advokatfuldmægtig.

På kurset får du:

  • et teoretisk afsæt for dine professionelle forhandlinger
  • træning i at håndtere forhandlinger med både klienter og modparter/advokatkolleger
  • redskaber til at forhandle dig til det mest tilfredsstillende resultat for din klient
  • redskaber, der kan fastholde gode relationer og skabe de bedste resultater.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Som advokat forhandler du mere end de fleste. Du har brug for gode forhandlingsevner til at håndtere de mange udfordringer og konflikter, som du støder på i dit arbejde.

Du skal ikke bare have gennemslagskraft over for modparter, der måske er besværlige eller mere erfarne end dig. Du skal også kunne håndtere klienter eller potentielle klienter, så de føler sig i de bedste hænder fra først til sidst.

På kurset får du teoretiske input, og du får mulighed for at erfaringsudveksle med kolleger. Undervejs får du sat dine egne erfaringer i system, så du kan agere langt mere bevidst og strategisk i dine forhandlinger.

Kurset favner både klient- og modpartshåndteringen. 

Kursets form

Kurset er både teoretisk og praktisk orienteret med oplæg, øvelser, dialog og refleksion. Udbyttet af kurset bygger i høj grad på din aktive deltagelse.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Se alle