]]>

Arrangement

Styrk dit arbejdsliv med Embodied Leadership

Deltag i en aktiv fyraftensworkshop med fokus på pauser, mental sundhed og bæredygtigt arbejdsliv med brug af kroppens potentiale.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Vil du arbejde bæredygtigt med dig selv, må du lære at holde pauser. I en travl hverdag kan det være svært at stoppe op og få dem holdt.

I denne workshop kommer du op at stå, bevæger dig og mærker og oplever, hvad krop og åndedræt er og kan bidrage med i relation til et bæredygtigt arbejdsliv og pauser. Medbring derfor din nysgerrighed og lyst til at eksperimentere og udforske.

Du får:

  • viden om og oplevelsen af sammenhæng mellem hoved, krop og kapacitet
  • læring om, hvordan du kan bruge din krop som en ressource til at optimere afholdelse af nærende pauser og styrke et bæredygtigt arbejdsliv
  • præsenteret og oplever forskellige typer af pauser samt får greb til, hvordan du vælger den rette pause for dig
  • konkrete greb til, hvordan du ændrer kroppens position fra et transportmiddel for hovedet til et fundament, hvorfra du relaterer og handler
  • input til, hvordan I sammen på din arbejdsplads kan løfte i flok, og det er nødvendigt, for bæredygtigt arbejdsliv er også et kollektivt ansvar. 

For at understøtte, at du eksperimenterer med de greb, vi træner på workshoppen, tilbydes du en buddyordning. Du inviteres til at blive makker med en af de andre deltagere, og sammen støtter I hinanden i at eksperimentere med de greb, vi træner.

Opfølgningsmøde - online

Den 27. marts klokken 8.30-9.30 kommer du et stik dybere i forhold til pauseadfærd og bæredygtig brug af dig selv. Du får mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de erfaringer, du har gjort dig siden workshoppen.

Selvom vi mødes på skærmene, aktiverer vi også her kroppen. Og da det er en supervision, forventes det, at alle har kamera på. Sessionen optages IKKE.

På opfølgningsmødet vender vi blandt andet:

  • Oplevelser og udfordringer med brug af grebene i forskellige situationer.
  • Hvordan du kan tage det et skridt videre.
  • Spørgsmål, som måtte være opstået efter workshoppen.

De ting, vi har arbejdet med på workshoppen, bliver koblet endnu mere til hverdagen. 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle