]]>

Arrangement

Topledelsens udfordring med mangel på arbejdskraft

Sæt ord på udfordringerne med arbejdskraftsmangel. Stil skarpt på udvalgte, konkrete topledelsesmæssige udfordringer, dilemmaer og muligheder i forhold til at håndtere arbejdskraftsmanglen. Væksthus for Ledelse er arrangør af webinaret.

Hvad handler arrangementet om?

Kommuner og regioner har en fælles udfordring og står derfor sammen i arbejdet for at rekruttere samt fremme og styrke fastholdelse af medarbejdere og ledere. På dette Væksthus for Ledelse webinar deles erfaringer med udfordringerne med arbejdskraftsmangel og forskellige løsninger, muligheder og tilbud for at skabe det bedste grundlag for at tiltrække og fastholde medarbejderne og ledere.

Som topleder får du:

  • Nyeste viden om udfordringen for topledelsen med arbejdskraftsmangel på det kommunale og regionale arbejdsmarked
  • Indsigt i topledelsens dilemmaer i relation til håndteringen af arbejdskraftsmangel
  • Inspiration til hvordan du kan arbejde med løsninger for at håndtere arbejdskraftsmangel i din organisation
  • Perspektiver på samarbejde på tværs af kommuner og regioner om at håndtere udfordringen med arbejdskraftsmangel.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle