]]>

Arrangement

Hvordan skal arrangementerne på Fyn se ud?

Vær med til at planlægge næste års arrangementer på Fyn og se Broholm Slot.

Hvad handler arrangementet om?

Djøf Senior-netværket på Fyn gennemfører en række arrangementer i løbet af året.

Vi bruger tilbagevendende netværksmøder til at få idéer, planlægge og gennemføre arrangementerne. Netværksmøderne giver god mulighed for, at du som medlem får indflydelse på, hvilke emner vi skal tage op det kommende år.

Har du gode idéer til faglige eller fagrelaterede aktiviteter for Djøf Senior, så vær med til at igangsætte aktiviteter, som er interessante for os, og som giver os det faglige input, som vi stadig har behov for, selv om vi er nået den 'arbejdsfri' alder.

Vi holder netværksmøder ca. 3 gange om året for at planlægge fremtidige aktiviteter. Denne gang supplerer vi netværksmødet med en guidet tur på Broholm Slot og får historien og udfordringerne ved at drive et stort gods i dagens Danmark.

På mødet holder Frederik Harhoff fra vores netværk oplæg om 'Retsforfølgning af krigsforbrydelser i Ukraine'.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle