]]>

Arrangement

Vil du være frivillig som jurist eller gældsrådgiver?

Frivilligcenter SR-Bistand kommer og fortæller om den forskel, du kan gøre som frivillig rådgiver.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Vil du bruge din juridiske og/eller finansielle baggrund og viden på at hjælpe andre? 

Frivilligcenter SR-Bistand hjælper alle borgere, som står i vanskelige livssituationer. Det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter. På denne aften præsenterer de deres arbejde, da de søger flere, der vil være med til at rådgive og hjælpe i en vanskelig situation. Det handler typisk om:

 • lejeret og boligstøtte
 • sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp og fleksjob
 • klage- og ankevejledning
 • familie- og arveret
 • bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed
 • ansøgning om tilskud fra det offentlige
 • gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld
 • kontakt til kreditorer og inkassofirmaer vedrørende akkord- og afdragsordninger
 • gennemgang af forældelsesfrister, fogedretssager med videre
 • vurdering af betalingsevne
 • budgetlægning/gældsoverblik.

Hvis du bliver frivillig hos SR-Bistand, forventes det, at du kan tage 2 vagter om måneden (hverdage mellem kl. 10.00-15.00 (fredag til kl. 14.30), og/eller i aftenrådgivningen onsdag og torsdag kl. 17.00-19.00.

SR-Bistand har både studerende, socialrådgivere og mere erfarne rådgivere i teamet. Vi tilbyder intromøde, sparringsmøder, faglige oplæg og sociale arrangementer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle