]]>

Arrangement

Vindenergi til hele verden

En vild klimavision om kunstige energiøer i Nordsøen og Østersøen er ved at blive realiseret.

Hvad handler arrangementet om?

Vi kender alle fortællingerne fra medierne om vilde samfundsudfordringer og de store visioner.

Kampen for et bedre klima er en sådan udfordring. Den står øverst på den politiske dagsorden, og Danmark har sat ambitiøse mål for reduktion af CO2 og den bæredygtige omstilling. Realisering af målene kræver både vilde visioner og investeringer i et hidtil uset omfang.

I Nordsøen og Østersøen er en vild klimavision ved at blive realiseret. Her bygger man to kunstige energiøer, som, når de står færdig i 2030, skal levere strøm nok til det årlige elforbrug i fem millioner husstande. Det er megaprojekter og Danmarkshistoriens største anlægsprojekter og et af verdens største klima projekter.

I spidsen for megaprojektet står vicedirektør i Energinet.dk Hanne Storm Edlefsen, som dagligt skal navigere mellem politiske visioner, kommercielle muligheder og tekniske udfordringer.

Hanne Storm Edlefsen fortæller nærmere om de opgaver og udfordringer, som dagligt ligger på hendes skrivebord, når hun i samarbejde med politikere, eksperter og erhvervsfolk skal skabe og realisere et af verdens største klimaprojekter og den gode forretning.

Om samtaleserien

Under overskriften den gode forretning afholder vi i samarbejde med Flemming Møldrup en samtaleserie, hvor vi tager fat på forskellige vinkler på den gode forretning.

Sæt også kryds i kalenderen, så du kommer med til samtaler om: 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle