]]>

Netværk

Netværk for projektledere med fokus på agil projektledelse

I et nyt netværk for projektledere sætter vi fokus på udfordringer med agil projektledelse i organisationer eller virksomheder. Du får et arbejdsrum, hvor sparring og erfaringsdeling giver dig inspiration til arbejdet med den agile projektform.

Hvem kan deltage?

Netværket er for dig, der arbejder som projektleder i fx større privat virksomhed, på bureau, eller i offentlige virksomheder, hvor du leder projekter omkring bedre bruger/kundeoplevelse, servicedesign, brugerinvolvering, digital produktudvikling eller lignende. 

Du bruger allerede eller ved hvordan, du kan bruge agile værktøjer, frameworks og adfærd i en projektsammenhæng. Du har måske deltaget i et kursus og skal til at agilt arbejde med de agile metoder og ønsker at sparre med andre projektledere.

På netværket får du:

 • sparring på dine aktuelle udfordringer
 • viden og erfaringsudveksling omkring det at lede projekter med agile metoder
 • lejlighed til at reflektere over egen praksis som projektleder
 • sparring på dilemmaer forbundet med agile arbejdsprocesser
 • mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om
 • udvidet dit professionelle netværk.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Vi sætter fokus på de udfordringer og opgaver, som du og deltagerne i netværket er optaget af og står midt i. Som netværksdeltager er du med til at bestemme, hvad netværksmøderne skal handle om.

Temaer for møderne kan fx være:

 • Når agile teorier og metoder om agilitet møder organisationens hverdag og beslutningsrum
 • Hvordan formidler du user stories og epics som projektets sigtepunkter til andre i organisationen?
 • Udfordringer og muligheder ved at arbejde i sprints
 • Hvordan gøres virksomheden moden til at arbejde [mere] agilt?
 • At balancere behovet for styring og kontrol
 • Agil kultur og adfærd.

 

På første møde aftaler netværket sammen, hvilke temaer der skal være omdrejningspunkt på møderne.

Arbejdsformen er en faciliteret proces, der giver rum for at drøfte, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Vi mødes for at blive klogere, for at udfordres og undres – og dele ud af vores viden og best practice. Her kan idéer og tanker prøves af.

Alt sker selvfølgelig i et fortroligt rum.

 

Hvordan er netværket opbygget?

Netværket optager maksimalt 16 deltagere. Det giver gode muligheder for at lære hinanden godt at kende og opbygge personlige relationer i netværket. Den høje tillid skaber en optimal grobund for at lære og sparre med hinanden og dermed udvikle sig i sin faglighed.

De første 5 møder ledes af en erfaren netværksfacilitator. Processen kan fx tage form af

 • en netværksdeltagers case, som netværket bearbejder og giver anbefalinger til
 • deling og øvelse på konkrete metoder, og hvor I giver hinanden feedback
 • strukturerede sparringsrunder, hvor netop din problemstilling kan komme i fokus.

Den professionelle facilitering giver dig både tid til fordybelse, sparring og fokus på dét, du kan tage med hjem og implementere i din praksis.

Netværksgruppen har naturligvis mulighed for selv at fortsætte en møderække efter de første 5 møder.

Se alle